Maatschappelijke projecten


Uit welke laag van de samenleving je ook komt, iedereen verdient een plek in onze maatschappij. Deze functioneert het beste wanneer mensen met elkaar in verbinding staan. Hierdoor komen ideeën tot stand en wordt ontwikkeling teweeg gebracht. Alleen samen kunnen we werken aan een vruchtbare maatschappij.


Waar liggen de pijnpunten op dit moment en wat zijn de uitdagingen voor de komende 10 jaar? Denk bijvoorbeeld aan integratie, armoede, eenzaamheid onder ouderen of het gebrek aan dagbesteding voor zo veel hulpbehoevenden. 

Heb jij een daadkrachtig initiatief dat het verschil kan maken? Vertel het ons! De AFAS Foundation ondersteunt projecten die bijdragen aan een sterkere samenleving.


Onze ideale aanvraag voldoet aan:

 •  Je hebt je verdiept in de AFAS Foundation en schrijft de aanvraag persoonlijk aan ons
 •  De aanvraag bevat een projectplan, begroting, risicoanalyse en jaarverslag in het Nederlands
 •  Maak duidelijk hoeveel het project in zijn geheel kost. We doen niet aan cofinanciering!
 •  Overhandig een communicatieplan om de voortgang te communiceren
 •  Voeg beeldmateriaal toe zodat wij een goed beeld krijgen van het project
 •  Tip: Aanvragen ondersteund met videomateriaal krijgen voorrang (kan met een smartphone)
Wat doen we wel?

 •  Concrete projecten met een grote impact waarbij écht het verschil gemaakt wordt
 •  Duurzame initiatieven die na onze financiële steun zelfstandig blijven voortbestaan
 •  Aansprekende aanvragen. Maak ons net zo enthousiast als jullie!
 •  Projecten waarbij wij betrokken blijven en regelmatig op de hoogte worden gehouden
 •  Aanvragen die specifiek voor ons zijn geschreven en waarbij jullie je hebben verdiept in de AFAS Foundation

Wat doen we niet?


 •  Stichtingen zonder VZW (Vereniging Zonder Winstoogmerk)
 •  Projecten waarbij sprake is van cofinanciering
 •  Aanvragen die niet in het Nederlands zijn ingediend
 •  Projecten zonder duidelijke begin- en einddatum
 •  Aanvragen voor individuen
 •  Crowdfunding, fondswerving & sponsoraanvragen (denk aan Climbing for Change, Kom op tegen Kanker)
 •  Projecten met een commercieel belang
 •  Initiatieven met een sterke geloofsovertuiging
 •  Stichtingen gevestigd in het buitenland
 •  Promotie-onderzoeken


Wat willen wij bereiken?

Alleen samen kunnen we de wereld mooier maken. Wij ontvangen graag een mooie terugkoppeling van het project in de vorm van een fotoverslag of film. Dat beeldmateriaal kunnen wij vervolgens gebruiken om anderen te inspireren om ook goed te doen. 
Hieronder kun je het jaaroverzicht van 2019 bekijken!