Zorg projecten


De zorg om ons heen verandert. Ontwikkeling van wearables, dat zijn technische apparaatjes die je op het lichaam draagt om je gezondheid te monitoren of activiteit te meten, en de mogelijkheid om gebruik te maken van big-data leiden tot nieuwe toepassingen waardoor de zorgsector kan innoveren en dichter bij ons staat dan ooit tevoren.

Er wordt natuurlijk al heel veel gedaan, maar wij geloven dat er nog meer mogelijk is - bijvoorbeeld op het gebied van mantelzorg en preventie - om processen in de zorg eenvoudiger te maken en mensen te verbinden.

Wij ondersteunen graag projecten waarin de patiënt centraal wordt gesteld. Projecten om patiënten en hulpbehoevenden te ontzorgen en met de focus op hun mogelijkheden en kansen.

Onze ideale aanvraag voldoet aan:

 •  Je hebt je verdiept in de AFAS Foundation en schrijft de aanvraag persoonlijk aan ons
 •  De aanvraag bevat een projectplan, begroting, risicoanalyse en jaarverslag in het Nederlands
 •  Maak duidelijk hoeveel het project in zijn geheel kost. We doen niet aan cofinanciering!
 •  Overhandig een communicatieplan om de voortgang te communiceren
 •  Voeg beeldmateriaal toe zodat wij een goed beeld krijgen van het project
 •  Tip: Aanvragen ondersteund met videomateriaal krijgen voorrang (kan met een smartphone)
Wat doen we wel?

 •  Concrete projecten met een grote impact waarbij wij écht het verschil kunnen maken
 •  Duurzame initiatieven die na onze financiële steun zelfstandig blijven voortbestaan
 •  Aanvragen die ons persoonlijk aanspreken. Maak ons net zo enthousiast als jullie zelf zijn!
 •  Projecten waarbij wij betrokken blijven en regelmatig op de hoogte worden gehouden
 •  Aanvragen die specifiek voor ons zijn geschreven en waarbij jullie je hebben verdiept in de AFAS Foundation

Wat doen we niet?


 •  Stichtingen zonder een VZW (Vereniging Zonder Winstoogmerk)
 •  Projecten waarbij sprake is van cofinanciering
 •  Aanvragen die niet in het Nederlands zijn ingediend
 •  Projecten zonder duidelijke begin- en einddatum
 •  Aanvragen voor individuen
 •  Crowdfunding, fondswerving & sponsoraanvragen (denk aan Climbing for Life, Kom Op Tegen Kanker)
 •  Projecten met een commercieel belang
 •  Initiatieven met een sterke geloofsovertuiging
 •  Stichtingen gevestigd in het buitenland
 •  Promotie-onderzoeken


Wat willen wij bereiken?


Alleen als we samenwerken en elkaar inspireren kunnen we de wereld mooier maken. Wij hechten belang aan een mooie terugkoppeling van het project in de vorm van een fotoverslag of film. Dat beeldmateriaal kunnen wij vervolgens gebruiken om anderen te inspireren om ook goed te doen. 

Hieronder kun je het jaaroverzicht van 2019 bekijken!